فروش تجاری/مغازه 27 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

۱۵سال

سن بنا

تعداد اتاق

بدون اتاق

تعداد اتاق

طبقه

طبقه اول

طبقه

تعداد طبقات

سه طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۴

طول بر

کف

سرامیک

کف

نما

شیشه

نما

سرویس بهداشتی

مشترک

سرویس بهداشتی

وضعیت سند

تجاری

وضعیت سند

وضعیت سکونت

سکونت مستاجر

وضعیت سکونت

جهت ملک

شرقی

جهت ملک

امکانات ملک

کولر

گاز

آب و برق

توضیحات آگهی

قیمت روز

موقعیت ملک