فروش کلنگی 286 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

قدیمی

سن بنا

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۲۱

طول بر

جهت ملک

جنوبی

جهت ملک

توضیحات آگهی

قیمت روز