فروش کلنگی 333 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

قدیمی

سن بنا

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۲۵

طول بر

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

آگهی های مشابه