فروش کلنگی 98 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

قدیمی

سن بنا

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۷

طول بر

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

جهت ملک

غربی

جهت ملک

آگهی های مشابه