مجیدیه

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

این محله در منطقه 8 شهرداری تهران واقع شده و از شمال با بزرگراه رسالت، از غرب با خیابان استاد حسن بنا جنوبی، از شرق با بزرگراه امام علی و خیابان گلشن‌دوست و از جنوب با خیابان سبلان محدود می باشد. بیش از 50% جمعیت کنونی محّله را ارامنه تشکیل می دهند. این محله دارای درمانگاه شبانه روزی می باشد. محله مجیدیه جنوبی دارای مراکز خرید محلی بوده و مرکز خرید دنیای نور به آن نزدیک می باشد. علاوه بر مراکز خرید در این محله بوستان های مینیاتور ، گلبرگ و 16 متری از مراکز تفریحی این محله به حساب می آیند. با بررسی متراژ دسترسی های اصلی این محله خیابان مجیدیه جنوبی، اثنی عشری، مسیل باختر، علی اکبر همایی و اتوبان رسالت می باشد. ایستگاه مترو گلبرگ به این محله نزدیک بوده و علاوه بر آن دارای خطوط BRT در اتوبان رسالت و تاکسی نیز می باشد. محله در محدوده طرح زوج و فرد قرار دارد.

مجیدیه