کامرانیه

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

کامرانیه نام محله‌ای در شمال تهران و شهرستان شمیرانات است. این محله باغ و عمارت کامران میرزا پسر سوم ناصرالدین شاه قاجار و نایب‌السلطنه او بوده‌ است. این محله، شامل خیابان کامرانیه و کوچه‌های منشعب از آن است. خیابان کامرانیه از بزرگراه صدر در جنوب آغاز شده، در میانه راه در چهارراه کامرانیه خیابان فرمانیه و بلوار اندرزگو را به یکدیگر پیوند می‌دهد و در شمالی‌ترین قسمت خود به خیابان نیاوران منتهی می‌شود. این خیابان در پایین چهارراه کامرانیه، کامرانیه جنوبی و در بالای آن، کامرانیه شمالی نامیده می شود. با بررسی متراژ مشخص شد که نخستین خط تلفن شهر تهران در این محله نصب شد که ناصرالدین شاه با دارالحکومه تهران صحبت کرد. اولین بیمارستان حیوانات خانگی ایران با نام بیمارستان دامپزشکی تهران در این محله واقع است. سفارت کشورهای لیبی و ایرلند در این محله واقع اند. این محله، سکونتگاه برخی خانواده‌های دیپلمات غیرایرانی در تهران است. همچنین کامرانیه در منطقه ۱۹ پستی شهر تهران واقع است. نخستین خط تلفن شهر تهران در این محله نصب شد که ناصرالدین شاه با دارالحکومه تهران صحبت کرد. مرکز خرید "کوه نور" در این محله واقع شده است. مراکز خرید و بوستان های این محله از مراکز تفریحی آن به شمار می رود. دسترسی های اصلی این محله خیابان کامرانیه ، اندرزگو و اتوبان صدر می باشد. محله کامرانیه دارای خطوط تاکسی و اتوبوس می باشد.

کامرانیه