حسین آباد

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

حسین­ آباد در قسمت شمال­ غربی منطقه ­ی­ چهار شهرداری تهران قرار گرفته است. مبارک آباد و حسین آباد در سال 1387 با یکدیگر ادغام شدند. اما تا قبل از آن هر یک محله ای مستقل در شهرداری منطقه 4 تهران بودند. حسین آباد از شمال با منطقه 1 شهرداری تهران، از جنوب با محله کاظم آباد و در قسمت کوچکی با محله مهران، از طرف شرق با محله شیان- لویزان، در قسمت جنوب شرقی نیز با محله شمس آباد، مجیدیه و از طرف غرب با محله ضرابخانه ـ پاسداران همسایه است. 50281 نفر جمعیت ساکن این محله است. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به محله حسین آباد از بزرگراه امام علی و شهید صیادشیرازی است.

حسین آباد