میدان ولیعصر

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

میدان ولی‌عصر یکی از میدان‌های اصلی شهر تهران است. این میدان در نقطه برخورد خیابان ولیعصر، بلوار کریمخان و بلوار کشاورز قرار گرفته‌است. نام پیشین این میدان، میدان ولیعهد بودهاست. سینما قدس در ضلع جنوب غربی و همچنین سینما استقلال و سینما آفریقا در شمال این میدان قرار دارند. از سال ۱۳۸۷، همزمان با عملیاتی شدن ساخت فاز نخست خط سه متروی تهران، کارگاه احداث ایستگاه مترو در میدان ولی‌عصر فعال شد. ایستگاه مربوط به خط ۳ در عمق ۱۱ متری ساخته شده است.

میدان ولیعصر