سردار جنگل

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

سردار جنگل یکی از خیابان های اصلی محدوده پونک است. پونک، نام یکی از محله‌های شهر تهران است که در شمال غربی آن و بخش بزرگ آن در منطقه ۵ و بخشی دیگر در منطقه ۲ قرار گرفته‌است. از خیابان‌های اصلی این محله می‌توان به میرزابابایی، اشرفی اصفهانی، شهید مخبری (گلستان)، سردار جنگل، همیلا، بلوار عدل، خیابان زیتون، چمران، المهدی و بلوار کمالی اشاره کرد. این محله از باختر به جنت‌آباد(بزرگراه شهید ستاری)، از خاور به دره پونک و شهرک غرب(بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی)، از شمال به محله حصارک و از جنوب به محله باغ‌فیض(بزرگراه شهید همت) محدود است. خیابان سیمون بولیوار و محله چهاردیواری نیز در انتهای شمال باختری پونک قرار دارند. محله‌های مراد آباد و حصارک در اطراف پونک قرار دارند. قسمتی از شهرک غرب نیز جزو پونک هستند و به عنوان پونک باختری شناخته می‌شود. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به خیابان سردار جنگل از بزرگراه همت غرب، بلوار میرزابابایی و بزرگراه آبشناسان است. همچنین دسترسی اتوبوس و تاکسی نیز در این خیابان وجود دارد.

سردار جنگل