دروس

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

این محله در منطقه 3 شهرداری تهران واقع شده و از جنوب به تقاطع همت و شریعتی، از غرب به خیابان شریعتی ، از شرق به بخش هایی از پاسداران و خیابان ناطق نوری و از شمال به محله قلهک محدود می شود. در گذشته اراضی دروس و قلهک از آبادی های خوش آب و هوای تهران بوده اند. باغ های این مناطق محلی برای استراحت مردم و دور شدن از هوای گرم تهران در تابستان های داغ به شمار می آمد. دروس، دهی بود که اکثر کشاورز های آن ارمنی بودند. با آمدن باغ سفارت انگلستان به زمین های قلهک، ورود افراد سرمایه گذار به منطقه و ساخت امکانات و خدمات رفاهی توسط خیرین، این محله به تدریج رشد یافت. پارک پایداری در نزدیکی این محله واقع شده است. این محله دارای مراکز خرید متفاوتی می باشد.بیمارستان هدایت به این محله نزدیک می باشد.این محله دارای رستوران هایی با سطح قیمت متنوع می باشد. با بررسی متراژ دسترسی اصلی محله خیابان شریعتی و بلوار شهرزاد می باشد. از تجریش و سید خندان اتوبوس و تاکسی دارد. ایستگاه های مترو قلهک و شریعتی را داراست.

دروس