نوبنیاد

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

میدان نوبنیاد از میدان های شمال تهران است که در خیابان پاسداران قرار دارد. به واسطه وجود همین میدان، نام این منطقه را، نوبنیاد می گویند. میدان نوبنیاد به فاصله کمی و در ضلع شمالی بزرگراه صدر و شهید بابایی واقع شده است. این میدان در شمال شرقی محله اختیاریه و شمال محله پاسداران واقع است. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به نوبنیاد معابر اصلی و مهمی همچون پاسداران، بزرگراه شهید صدر، بزرگراه شهید بابایی، بلوار شهید دستواره (معصومی)، خیابان شهید لنگری، شهرک شهید چمران، فرمانیه، اختیاریه و پاسداران است. همچنین دسترسی مترو، اتوبوس و تاکسی نیز به این منطقه وجود دارد.

نوبنیاد