فرامه

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

فرامه از بزرگترین محله های مرکزی شهر دماوند می باشد که در قسمت شرق و غرب ابتدای خیابان اصلی دماوند واقع شده است که مانند سه محله دیگر شهر دماوند دارای بافت سنتی، کوچه باغ های قدیمی و باغ های سرسبز می باشد. میدان فرامه یکی از زیباترین میدان های شهر دماوند است که در واقع ورودی این شهر محسوب می گردد. وجود امام زاده شمس الدین محمد و حسینیه تاریخی از جاذبه های این محله می باشد. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به این محله از طریق میدان فرامه که در ابتدای خیابان اصلی شهر دماوند می باشد امکان پذیر است.
فرامه