حصار پایین

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

روستای حصار پایین در امتداد رودخانه تاررود و حد فاصل دو روستای حصار بالا و مراء واقع شده است. فاصله آن تا مرکز شهر 2 کیلومتر می باشد و از بافت متمرکز روستایی و همچنین باغ های سرسبز و ویلاسازی های متعدد تشکیل شده است. این روستا در جنوب شرقی مرکز گیلاوند واقع شده است. با بررسی متراژ اصلی ترین راه دسترسی به این محله از طریق بلوار شاهد و جاده منتهی به این محله امکان پذیر می باشد.
حصار پایین