بهارستان

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

میدان و محله بهارستان از قدیمی‌ ترین میدان‌ ها و محله‌ های تهران است. این محله از جنوب به محله سرچشمه، از شمال به دروازه شمیران و خیابان بهارستان، از غرب به خیابان جمهوری اسلامی (شاه آباد سابق) و چهارراه سید علی و از خاور به خیابان مجاهدین اسلام (ژاله سابق) و میدان شهدا محدود است. مجلس شورای ملی، کاخ بهارستان، باغ نگارستان، عمارت مسعودیه ، باغ سپه‌ سالار و مسجد سپه سالار در این محله واقع شده است. این محله دارای مراکز خرید متفاوت و بورس کارت دعوت می باشد. بیمارستان معیری و بیمارستان شفا در این محله واقع شده است. با بررسی متراژ دسترسی اصلی این محله خیابان جمهوری، خیابان بهارستان، سعدی جنوبی، ابن سینا، ملت، امیرکبیر و انقلاب اسلامی می باشد. ایستگاه مترو بهارستان و همچنین ایستگاه اتوبوس و تاکسی در این محله واقع شده است. طرح اصلی ترافیک محله را پوشش می دهد.

بهارستان