سهیل

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

خیابان سهیل از خیابان شریعتی بالاتر از پل صدر و مترو قیطریه آغاز شده و به محدوده بلوار کاوه منتهی می شود. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به این خیابان از خیابان شریعتی، فاطمیه، هادیان، قلندری شمالی(دستور) و نظامی است. همچنین نزدیکترین ایستگاه مترو به خیابان سهیل ایستگاه مترو قیطریه واقع در خط 1 مترو تهران است.

سهیل