کارگر شمالی

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

خیابان کارگر یکی از خیابان های معروف و قدیمی در مرکز تهران است که خیابانی بلند در دو جهت شمالی-جنوبی است که از شمال به بزرگراه حکیم و از جنوب به میدان راه آهن منتهی می شود. به بخشی از خیابان کارگر از میدان انقلاب تا بزرگراه حکیم، کارگر شمالی یا خیابان امیرآباد گفته می شود. همچنین در گذشته از محدوده بزرگراه جلال آل احمد تا انتهای شمالی خیابان را امیرآباد شمالی و از بزرگراه جلال آل احمد تا میدان انقلاب را امیرآباد جنوبی می نامیدند. شورای شهر تهران در اواخر سال 1396 طرحی مبنی بر تغییر نام خیابان کارگر شمالی به محمد مصدق را در دستور کار خود قرار داد. با بررسی متراژ دسترسی های اصلی به خیابان کارگر، بزرگراه آل احمد، خیابان فاطمی، بلوار کشاورز، خیابان انقلاب و خیابان جمهوری می باشند. همچنین در مسیر خیابان کارگر میادین مهمی مانند میدان انقلاب، میدان پاستور، میدان حر، میدان رازی و میدان راه آهن قرار دارند. در محدوده خیابان کارگر شمالی دسترسی اتوبوس و تاکسی نیز وجود دارد.

کارگر شمالی