معلم

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

خیابان معلم واقع در منطقه 7 شهرداری تهران، از خیابان شریعتی آغاز شده و تا خیابان امجدیه ادامه دارد. خیابان معلم در محدوده سبلان شمالی قرار دارد. محله‌ سبلان که در امتداد میدان سبلان تا چهارراه نظام‌آباد قرار گرفته و بعد از ساخت بزرگراه شهید صیاد شیرازی از سمت غرب بسته شده است. مسدود شدن خیابان های منتهی به سبلان از سمت بزرگراه شهید صیاد شیرازی، باعث شده تا همه آنها که قصد ورود به خیابان سبلان از سمت این بزرگراه را دارند از تنها خروجی موجود استفاده کنند و این یعنی اهالی همه روزه شاهد بار ترافیکی متراکمی در محدوده این خیابان هستند. این در حالی است که همه کوچه‌ها و خیابان‌های کم‌ عرض سبلان نیز به سمت بزرگراه شهید صیاد، یکطرفه است. این میدان همزمان با ساخت بزرگراه صیاد شیرازی در اوایل دهه ۸۰ ساخته شد. (شروع طرح در سال ۸۰ و تکمیل آن در سال ۸۵) میدان سبلان قبل از شکل کنونی، تقاطع کوچکی بین خیابان‌های گلبرگ و قصر و سبلان بود، اما با وصل شدن بزرگراه شهید صیاد شیرازی به این تقاطع، شکل آن به طور کلی تغییر کرد. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به خیابان معلم، از خیابان شریعتی و سبلان شمالی است. همچنین در این محله دسترسی به اتوبوس، تاکسی و مترو نیز امکانپذیر است.

معلم