دیباجی جنوبی

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

دیباجی‌ یکی از خیابان‌های شمالی شهر بین قلهک و اختیاریه که توسط بزرگراه صدر به دو قسمت‌ جنوبی و شمالی تقسیم می‌شود. در غرب این خیابان، قیطریه و در شرق آن خیابان اختیاریه قرار دارد. رستوران های موجود در این محله و پارک "دیباجی" از مراکز تفریحی آن به شمار میروند. این محله دارای فروشگاه های خوب محلی است. این محله دارای درمانگاه شبانه روزی می باشد. دیباجی‌جنوبی با آب و هوای نسبتا خوب و کوچه‌های آرام از مناطق قدیمی تهران محسوب شده و در برخی خیابان‌ها و کوچه‌های آن بافت بومی هم دیده می‌شود. با بررسی متراژ دسترسی های مهم این محله اتوبان صدر و خیابان پاسداران و خیابان دیبای جنوبی می باشد. از وسایل حمل و نقل عمومی محله دارای خطوط تاکسی و اتوبوس است.

دیباجی جنوبی