شمس آباد

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

شمس‌آباد - مجیدیه نام محله‌ ای در شمال شرقی شهر تهران است. این محله جزئی از منطقه ۴ شهرداری تهران به حساب می‌آید. محله‌های شمیران نو و کوهک در شرق و کاظم‌آباد در غرب شمس‌آباد- مجیدیه قرار دارند. مهمترین محله‌های اطراف این محله، هروی و لویزان را می‌توان نام برد. محله از شمال به اتوبان زین الدین، از شرق به اتوبان امام علی، از غرب به اتوبان سیاد شیرازی و از جنوب به اتوبان رسالت محدود می شود. دارای بوستان‌ها و فضای سبز زیادی از جمله بوستان های مجیدیه، امید، شهید قدیری و پیوند نیک می‌باشد که باعث می‌شود این محله از هوایی پاک و تمیز برخوردار باشد. خیابان‌های با عرض پهنای زیاد و دسترسی خوب به تمامی امکانات مانند اتوبان‌های مهم و مراکز خرید از جمله مزیت‌های این محدوده می‌باشد. بیمارستان رویال تهران زیر پل سید خندان هم مرز با این محله می باشد. با بررسی متراژ خیابان ریحانی، استاد حسن بنا و اتوبان رسالت و همت از دسترسی های اصلی این محله می باشند. ایستگاه مترو خواجه عبدالله و صیاد شیرازی به این محله نزدیک بوده و علاوه بر آن دارای خطوط تاکسی و اتوبوس نیز می باشد.

شمس آباد