چرا آپارتمان نشین شدیم؟

چرا آپارتمان نشین شدیم؟

اینکه چرا آپارتمان نشین شدیم برای اکثر افراد معلوم و ملموس شده است، از آنجا که جمعیت شهری افزایش پیدا کرد تغییراتی بنیادی در نحوه زندگی مان بوجود آورد، تفاوتی نمیکند این تغییرات دلخواه و یا ناخواسته باشند. این تغییرات همچون جایگزین شدن ماشین بجای درشکه، استفاده از تلفن همراه درمقابل باجه های تلفن و بسیاری امکانات مدرن امروزی که در تخیل آوردنش برای گذشتگان کار آسانی نبوده است، با گذشت زمان به وجود آمده اند. از طرف دیگر تغییراتی نیز از روی اجبار و نیاز در جامعه بوجود آمد که چاره ای برای رفع آن نبود . خارج شدن از خانه هایی با فضایی که وسعت آن امروزه برای نسل جدید کمتر در تخیل می گنجد و تبدیل شدن آنها به خانه هایی در ابعاد کوچک تر، به گونه ای که هر خانه روی خانه ای دیگر بنا شده، سبکی از زندگی را در خانه هایی به نام آپارتمان به وجود آورده است. مدلی که زندگی در آن خلاف زندگی در خانه های حیاط دار و بزرگ، تابع قواعد و قانون خاص خودش است. آپارتمان به مجموعه واحدهایی از یک ساختمان که در عرصه واحد، از یک پلاک ثبتی خاص با واحدهای مستقل با سند تفکیکی خاص و مجزا بنا شده است گفته می شود. شروع ساخت و ساز آپارتمان ها، از سال 40 شروع شد و در سال 1343، قانون تملک آپارتمان ها به تصویب رسید و آیین نامه اجرایی آن در 1347 تدوین و در سال 1360 اصلاح و باز بینی شد و این دهه (دهه 60) روی آوری مردم به آپارتمان نشینی آغاز شد که با مشکلاتی نیز همراه بود.

1397/02/01