بنیاد مسکن

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

این محله یکی از قدیمی ترین شهرک های دماوند است که در یک کیلومتری غرب شهر دماوند واقع شده که دارای بافت شهری و منظم می باشد. ساختمان های یک طبقه با سقف شیروانی، کوچه های منظم و متقاطع بافت ابتدایی این شهرک از زمان تاسیس بوده است که به تدریج بر اثر نوسازی تاحدودی تغییر یافته است. با بررسی متراژ دسترسی به این محله از طریق خیابان اصلی بین میدان قدس و دانشگاه پیام نور دماوند مقدور است.
بنیاد مسکن