شهرک محک

---

خیابان اصلی

---

مراکز درمانی

---

مراکز خرید

---

تاکسی

---

اتوبوس

---

مترو

این شهرک در یک و نیم کیلومتری گیلاوند مرکزی قرار دارد. قدمت آن حدود 20سال می باشد که دارای بافتی شهری و ساخت و سازهای آپارتمانی است. محک بزرگترین شهرک گیلاوند محسوب می شود که دارای بافتی متراکم و دسترسی مناسب و همچنین مراکز خرید متعدد می باشد و به علت ارتفاع تپه ای که در آن واقع شده است چشم انداز زیبایی دارد. با بررسی متراژ دسترسی به این محله از طریق بلوار بعثت و سپس خیابان های منتهی به مرکز شهرک امکان پذیر است.