روزولت

---

خیابان اصلی

---

مراکز درمانی

---

مراکز خرید

---

تاکسی

---

اتوبوس

---

مترو

خیابان شهید دکتر مفتح در محدوده مرکزی شهر تهران و منطقه 6 و 7 شهرداری واقع شده است. نام پیشین این خیابان "روزولت" بوده است که بعد از انقلاب اسلامی نام خیابان به شهید دکتر مفتح تغییر نام پیدا کرده است. تعداد زیادی از ادارات و سازمان های دولتی در این خیابان قرار گرفته اند. با بررسی متراژ دسترسی های اصلی به خیابان مفتح از خیابان های مطهری، تخت طاووس و سهروردی می باشد. همچنین ایستگاه مترو مفتح واقع در خط 1، ایستگاه اصلی مترو در خیابان مفتح است. دسترسی به خیابان مفتح با تاکسی و اتوبوس نیز امکان پذیر است.