سید خندان

---

خیابان اصلی

---

مراکز درمانی

---

مراکز خرید

---

تاکسی

---

اتوبوس

---

مترو

این محله در منطقه ۳ تهران می باشد و پل سیدخندان مرز میان منطقه ۷ و منطقه ۳ شهرداری تهران بر روی این چهار راه واقع شده است. پشت نام بسیاری از خیابان‌ها یا محله‌ های منطقه قصه‌ای نهفته است که اغلب از آن بی‌خبریم. درست مثل پل سید خندان و خیابان‌های اطراف آن. زمین‌های این محدوده نزدیک به ۲۰۰ سال پیش، همه خشک و بی استفاده بود و فقط مسافران کاروان‌هایی که از آنجا عبور می‌کردند، به آن نگاهی می‌انداختند. این وضع ادامه داشت تا اینکه سید «جعفر شاه صاحب» برای تحصیل دروس حوزوی به تهران می‌آید و در یکی از باغ های این محدوده ساکن می‌شود. سید جعفر شاه صاحب در آن روزها طلبه بوده اما برای کسب روزی حلال کشاورزی و دامداری را شروع می‌کند و به واسطه حضور او در این محدوده برکت و آبادانی به این زمین ها هدیه می‌شود. علاوه بر اینکه به واسطه خیرخواهی و مردمداری‌اش در دل همه جا داشت ساکنان و رهگذران آن زمان، او را امین خود می‌دانستند. فرهنگسرای ارسباران و بوستان مادران و پارک کوروش در این محله واقع شده است. بیمارستان رسالت تهران در این محله واقع شده است.این محله دارای مراکز خرید محلی خوب و رستوران هایی با سطح قیمت متفاوت می باشد. با بررسی متراژ دسترسی اصلی این محله اتوبان های همت و رسالت می باشد. این محله دارای ایستگاه های مختلف تاکسی و اتوبوس می باشد.هم چنین ایستگاه مترو شهید قدوسی به این محله نزدیک است.

جدیدترین آگهی های محله سید خندان