شریعتی (ظفر تا تجریش)

---

خیابان اصلی

---

مراکز درمانی

---

مراکز خرید

---

تاکسی

---

اتوبوس

---

مترو

خیابان شریعتی واقع در منطقه یک شهرداری تهران ابتدای آن از تقاطع با اتوبان صدر و انتهای جنوبی به شمالی سه راه شریعتی با خیابان تجریش است. این خیابان با محله های قیطریه، تجریش و دزاشیب همسایه است و دارای مراکز خرید متنوع و باشگاه ورزشی چمران؛ بیمارستان مدیکال(medical) است. با بررسی متراژ؛ دسترسی های محله به ایستگاه های مترو: ایستگاه صدر، ایستگاه مترو قلهک و مترو تجریش آسان و دارای تاکسی و اتوبوس می باشد. همچنین دسترسی های اصلی به خیابان شریعتی، اتوبان صدر، خیابان های الهیه، میرزاپور، موسیوند، برادران واعظی و خیابان باهنر است.