لارستان

---

خیابان اصلی

---

مراکز درمانی

---

مراکز خرید

---

تاکسی

---

اتوبوس

---

مترو

خیابان لارستان از خیابان شهید مطهری آغاز شده و تا خیابان حافظ ادامه دارد. محدوده خیابان مطهری در منطقه ۷ شهرداری تهران واقع شده و از شمال به خیابان زینعلی از غرب به اتوبان مدرس از شرق به خیابان شریعتی از جنوب به خیابان بهار شیراز محدود می شود. بافت شهری محله با مرکزیت خیابان مطهری، غالبا تجاری و اداری می باشد. ایستگاه مترو مفتح در این محله واقع شده و رستوران های متنوعی نیز در محله به چشم می خورد. علاوه بر مراکز خرید این محله پارک شهید آوینی نیز از مراکز تفریحی آن می باشند. این محله به دلیل داشتن موقعیت تجاری مراکز خرید مختلفی دارد. بیمارستان مهراد و جم در این محله واقع شده اند. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به این خیابان، خیابان مطهری، میرزای شیرازی، ولیعصر، قائم مقام فراهانی و حافظ است. ایستگاه مترو میرزای شیرازی و میدان جهاد در این محله واقع شده است و علاوه بر آن دارای ایستگاه اتوبوس و تاکسی نیز می باشد.