ولیعصر(بهشتی تا ونک)

---

خیابان اصلی

---

مراکز درمانی

---

مراکز خرید

---

تاکسی

---

اتوبوس

---

مترو

خیابان ولیعصر بلندترین خیابانِ مُشجر تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه با درازای ۱۷٫۹ کیلومتر است که از میدان راه‌آهن در میانهٔ جنوبی تهران آغاز شده و به میدان تجریش در منطقهٔ شمیرانات در شمال تهران می‌رسد. بخشی از این خیابان حد فاصل بین پل همت تا میدان ونک را شامل میشود که به موازات خیابان گاندی تا میدان ونک ادامه پیدا میکند و حد فاصل این دو خیابان توسط خیابان های فرعی به هم متصل می شوند. این محدوده از خیابان ولیعصر در منطقه 3 شهرداری تهران واقع شده است. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به این خیابان از طریق اتوبوس بی آرتی، تاکسی و اتوبوس های خطی امکانپذیر است.