ولیعصر(پارک وی تا تجریش)

---

خیابان اصلی

---

مراکز درمانی

---

مراکز خرید

---

تاکسی

---

اتوبوس

---

مترو

خیابان ولیعصر بلندترین خیابانِ مُشجر تهران و همچنین بلندترین خیابان خاورمیانه با درازای ۱۷٫۹ کیلومتر است که از میدان راه‌آهن در میانهٔ جنوبی تهران آغاز شده و به میدان تجریش در منطقهٔ شمیرانات در شمال تهران می‌رسد. بخشی از این خیابان حد فاصل بین میدان پل پارک وی تا میدان تجریش را شامل میشود. محله محمودیه و زعفرانیه در این بخش از خیابان ولیعصر واقع شده اند. با بررسی متراژ دسترسی اصلی به خیابان ولیعصر در این محدوده با بی آرتی های خیابان ولیعصر به سمت میدان تجریش، اتوبوس و تاکسی امکانپذیر است. همچنین نزدیکترین ایستگاه های مترو به این خیابان، ایستگاه مترو تجریش است.

جدیدترین آگهی های محله ولیعصر(پارک وی تا تجریش)