فروش تجاری/مغازه 18 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

قدیمی

سن بنا

تعداد اتاق

بدون اتاق

تعداد اتاق

طبقه

همکف

طبقه

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۳

طول بر

کف

سرامیک

کف

نما

سنگ

نما

وضعیت سند

تجاری

وضعیت سند

جهت ملک

شرقی

جهت ملک

توضیحات آگهی

سرقفلی

آگهی های مشابه