دفتر مرکزی

آدرس: بلوار نلسون ماندلا، بلوار گل آذین،پلاک24،واحد6

تلفن تماس: 26200997 26200998

شعبه فرزان 1

آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان فرزان غربی(بنیسی)،پلاک31،واحد1

تلفن تماس: 1491 91009355

شعبه فرزان 2

آدرس: بلوار نلسون ماندلا، خیابان فرزان غربی(بنیسی)،پلاک31، واحد2

تلفن تماس: 1491 91009355

تماس با متراژ