خرید و فروش

رهن و اجاره

مبلغ معامله

مبلغ را به تومان وارد کنید

مبلغ را به تومان و با کیبورد انگلیسی تایپ کنید

مبالغ معامله

مبلغ را به تومان وارد کنید

مبلغ را به تومان و با کیبورد انگلیسی تایپ کنید

مبلغ را به درستی وارد کنید

محاسبه

محاسبه

عرف بازار

عرف بازار

غالبا دفاتر املاک مبالغی معادل ۱.۵ تا ۳ برابر نرخ کمیسیون مصوب از مشتریان خود دریافت می کنند

کمیسیون متراژ

متراژ

متراژ ۱۰ درصد کمتر از نرخ کمیسیون مصوب از مشتریان خود دریافت می کند

کمیسیون اتحادیه

مصوب

دفاتر املاک باید برای مبالغ تا ۵۰۰ میلیون از طرفین معامله ۰.۵ درصد و برای مازاد آن نیز ۰.۲۵ درصد به عنوان حق کمیسیون از طرفین دریافت کنند