فروش تجاری/مغازه 23 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

۸سال

سن بنا

تعداد اتاق

بدون اتاق

تعداد اتاق

طبقه

طبقه سوم

طبقه

تعداد طبقات

سه طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۵

طول بر

کف

سنگ

کف

نما

شیشه

نما

جهت ملک

شرقی

جهت ملک

امکانات ملک

گاز

آب و برق

توضیحات آگهی

سرقفلی و ملکیت

آگهی های مشابه