فروش تجاری/مغازه 30 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

۱۷سال

سن بنا

تعداد اتاق

بدون اتاق

تعداد اتاق

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۸

طول بر

کف

سنگ

کف

نما

شیشه

نما

وضعیت سند

تجاری

وضعیت سند

جهت ملک

شرقی

جهت ملک

امکانات ملک

گاز

آب و برق

پارکینگ

توضیحات آگهی

سرقفلی و ملکیت

آگهی های مشابه