فروش کلنگی 228 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

قدیمی

سن بنا

تعداد طبقات

چهار طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۲۳

طول بر

نما

سنگ

نما

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

جهت ملک

شمالی

جهت ملک

توضیحات آگهی

قیمت روز