فروش کلنگی 3200 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

قدیمی

سن بنا

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

طول بر

۳۰

طول بر

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

توضیحات آگهی

قیمت روز

آگهی های مشابه