فروش کلنگی 960 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


1

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

۱۷سال

سن بنا

تعداد طبقات

سه طبقه

تعداد طبقات

تعداد کل واحد ها

۱۸ واحد

تعداد کل واحد ها

طول بر

۲۰

طول بر

نما

رومی

نما

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

جهت ملک

شمالی

جهت ملک

اصلاحی

ندارد

اصلاحی

توضیحات آگهی

قیمت روز