بهار(منطقه7)

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

این محله در منطقه 7 شهرداری واقع شده و از شمال به خیابان بهار شیراز ، از جنوب به خیابان ورکش، از غرب به خیابان مفتح از شرق به خیابان بهار می شود. ‌‌بوستان های کوچک واقع در این محله از مراکز تفریحی آن می باشد.این محله دارای مراکز خرید محلی خوبی می باشد. بیمارستان تهران در این محله واقع شده است.این محله دارای رستوران های مختلف با قیمت های متنوع می باشد. با بررسی متراژ دسترسی های اصلی این محله خیابان مفتح، خیابان بهار شمالی و بهار شیراز می باشد. ایستگاه مترو هفت تیر در این محله واقع شده و علاوه بر آن دارای خطوط تاکسی و اتوبوس می باشد.

بهار(منطقه7)