گلدشت پایین

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

روستای گلدشت پایین در شرق گیلاوند در امتداد مسیر جاده فیروزکوه واقع شده است که یکی از محله های روستایی منطقه می باشد که کمترین فاصله را با شهر دارد. این محله با وجود نزدیکی به شهر دارای بافت روستایی و باغ های میوه فراوان می باشد. به تازگی با احداث شهرک های ویلایی و ویلاهای متعدد، این محله به یکی از مناطق ویلانشین اطراف گیلاوند تبدیل شده است. نام قدیمی این محله کالدشت می باشد که در گذر زمان به گلدشت تغییر نام یافته است. با بررسی متراژ دسترسی به این روستا از طریق محور تهران – فیروزکوه 2 کیلومتر بعد از پلیس راه گیلاوند بعد از پل شلنبه از طریق خروجی منتهی به این روستا امکان پذیر می باشد.
گلدشت پایین