شهرک گاز

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

این شهرک در ضلع غربی خیابان ولیعصر واقع شده است که از شمال به شهرک ولیعصر و از جنوب به محور تهران _ فیروزکوه محدود می شود. قدمت آن حدود 20 سال است. که با داشتن کوچه های پهن با سازه های حداکثر 3 طبقه دارای شهر سازی مناسبی می باشد. دسترسی آسان و نزدیکی به مراکز خرید از خصوصیات این محله می باشد. با بررسی متراژ دسترسی به این محله از طریق بلوار ولیعصر مقدور می باشد.
شهرک گاز