خواجه نظام

خیابان اصلی

خیابان اصلی

مراکز درمانی

مراکز درمانی

مراکز خرید

مراکز خرید

تاکسی

تاکسی

اتوبوس

اتوبوس

مترو

مترو

خیابان شهید حسن اجاره دار(خواجه نظام) از بزرگراه شهید صیاد شیرازی آغاز شده و تا خیابان خواجه نصیرالدین طوسی امتداد یافته است و محدوده محله میان این سه خیابان است. ‌شهید اجاره دار در سال 1329 در تهران به دنیا آمد و در خانواده ای مذهبی رشد کرد و پیروی از روحانیت مبارز را دنبال می نمود و همواره کینه عمیقی نسبت به رژیم منحوس پهلوی داشت پس از اخذ دیپلم و دوران سربازی درسال 53 وارد دانشگاه شد و در سال 54 به استخدام وزارت اقتصاد و دارایی تحت عنوان ممیز مالیاتی در آمد و پس از سه ماه به دلیل ضرورت های اجتماعی و سیاسی استعفا کرد. فعالیتش بیشتر به شکل سیاسی ـ ایدئولوژی بود و در سال 55 در اثر اشتباه ساواک دستگیر و در سال 57 به دلیل اوج گیری انقلاب با چند تن از برادران و روحانیت مبارز تهران از قبیل برادرمان بهشتی و مفتح شروع به فعالیت نمود. از جمله فعالیت های ایشان گسترش و تجهیز کتابخانه قبا و مسجد قبا و کتابخانه و مساجد جنوب شهر و فعالیت های سیاسی ایدئولوژی در سطح دانشجویی می توان اشاره کرد. در اسفند 57 بنابر تکلیف از طرف دکتر بهشتی به عضویت حزب جمهوری اسلامی در آمد و در بخش تشکیلات و هماهنگی کارخانجات را داشته و تا لحظه شهادت در بخش دانش آموزی و هماهنگی استان تهران مشغول به فعالیت بود و سرانجام در فاجعه 7 تیر 60 به شهادت رسید. با بررسی متراژ دسترسی محله از اتوبان صیاد شیرازی، خیابان اجاره دار می باشد. دارای ایستگاه تاکسی می باشد.

خواجه نظام