شهید عراقی

---

خیابان اصلی

---

مراکز درمانی

---

مراکز خرید

---

تاکسی

---

اتوبوس

---

مترو

خیابان شهید عراقی که در منطقه 4 شهرداری تهران واقع شده است، به موازات اتوبان شهید صیاد شیرازی از خیابان خواجه عبدالله انصاری آغاز شده و تا خیابان گیلان ادامه دارد. پل روگذر زین الدین نیز از روی خیابان شهید عراقی عبور می کند. با بررسی متراژ دسترسی به خیابان شهید عراقی از طریق تاکسی، مترو و اتوبوس امکانپذیر است.