فروش کلنگی 108 متری

هماهنگی جهت بازدید ملک


2

مشاوران این ملک

ارتباط با مشاوران

مشخصات ملک

سن بنا

قدیمی

سن بنا

تعداد طبقات

بدون طبقه

تعداد طبقات

وضعیت سند

شخصی

وضعیت سند

جهت ملک

جنوبی

جهت ملک

آگهی های مشابه