نحوه محاسبه کمیسیون و تخفیف های متراژ

مهرداد شاه عطاری
1397/02/01
272
زمان مطالعه: 5 دقیقه
نحوه محاسبه کمیسیون و تخفیف های متراژ

یکی از دغدغه های مشتریان بنگاه های املاک نحوه محاسبه حق کمیسیون است. هر ساله تعرفه ای از سوی «اتحادیه مشاورین املاک» تعیین می شود که مشاوران املاک وظیفه دارند مطابق آن، حق کمیسیون خود را دریافت کنند. اما متاسفانه برخی از مشاورین حق الزحمه دریافتی را طبق تعرفه تعیین شده، مطالبه نمی کنند و علاوه بر این نحوه محاسبه را به طرفین معامله و مشتریان توضیح نمی دهند. متعاملین می توانند در صورت مشاهده تخلف در دریافت کمیسیون از سامانه تلفنی 7334 در سراسر کشور گزارش لازم را به صنف اتحادیه مشاوران املاک شهر خود اطلاع دهند. اکنون نحوه محاسبه کمیسیون بر اساس تعرفه اتحادیه املاک را شرح می دهیم

یکی از دغدغه های مشتریان بنگاه های املاک نحوه محاسبه حق کمیسیون است. هر ساله تعرفه ای از سوی «اتحادیه مشاورین املاک» تعیین می شود که مشاوران املاک وظیفه دارند مطابق آن، حق کمیسیون خود را دریافت کنند. اما متاسفانه برخی از مشاورین حق الزحمه دریافتی را طبق تعرفه تعیین شده، مطالبه نمی کنند و علاوه بر این نحوه محاسبه را به طرفین معامله و مشتریان توضیح نمی دهند. متعاملین می توانند در صورت مشاهده تخلف در دریافت کمیسیون از سامانه تلفنی 7334 در سراسر کشور گزارش لازم را به صنف اتحادیه مشاوران املاک شهر خود اطلاع دهند.
اکنون نحوه محاسبه کمیسیون بر اساس تعرفه اتحادیه املاک را شرح می دهیم. کمیسیون یا حق الزحمه بنگاه ها مبلغی است که در ازای خدماتی که برای کارشناسی و ارائه اطلاعات مناسب در خصوص ملک و انعقاد قرارداد قانونی دریافت می کنند. اتحادیه املاک نرخ محاسبه کمیسیون را برای "خرید و فروش" و "رهن و اجاره" تعریف کرده است؛ به این صورت که نرخ اتحادیه برای خرید و فروش در معامله تا سقف 500 میلیون تومان، 0.5 درصد ارزش ملک، کمیسیون از طرفین معامله دریافت می شود و برای مبالغی بالاتر از 500 میلیون تومان به این صورت که برای 500 میلیون تومان 0.5 درصد و مازاد بر آن تا سقف ارزش ملک، 0.25 درصد به مبلغ کمیسیون افزوده خواهد شد. مالیات بر ارزش افزوده به حق کمیسیون تعلق می گیرید که بر عهده خریدار و فروشنده است.
برای قراردادهای رهن و اجاره، مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرده و به مبلغ اجاره اضافه می شود؛ بدین صورت که به ازای هر یک میلیون تومان رهن، 30 هزار تومان اجاره محاسبه می شود. سپس 25% (یک چهارم) بعلاوه 9% مالیات بعنوان حق کمیسیون از طرفین معامله به بنگاه پرداخت می شود.
هم اکنون با ذکر مثال مبالغ کمیسیون در اتحادیه و متراژ را با هم مقایسه می کنیم و توضیحات بیشتر در ارتباط با کمیسیون را بیان می کنیم.
برای یک ملک با ارزش 600 میلیون تومان، مبلغ کمیسیون برای هر طرف خریدار و فروشنده مبلغ 500 میلیون تومان در نیم درصد ضرب می شود.   
 
تومان 2,500,000=0.005*500,000,000

و مابقی در 0.25 ضرب شود.
 
تومان 250,000=0.0025*100,000,000
تومان 2,750,000 = 250,000 + 2,500,000
   تومان 2,997,500 = 9% + 2,750,000
 
جمع دو عدد بدست آمده مبلغ 2.750.000 تومان است که در 9% مالیات بر ارزش افزوده ضرب می شود و حاصل آن در نهایت مبلغ 500,997,2 تومان، سهم پرداختی خریدار و فروشنده برای حق کمیسیون ملکی با ارزش 600 میلیون تومان به بنگاه املاک است.
حال اگر ملک فوق با همان ارزش برای "رهن و اجاره" به توافق برسد حق کمیسیون تعیین شده از طرف اتحادیه برای موجر و مستاجر بصورت زیر خواهد بود:
اگر مبلغ رهن این ملک را 300 میلیون تومان در نظر بگیریم برای تبدیل رهن به اجاره مبلغ رهن در 30 ضرب می شود:
تبدیل رهن به اجاره:
تومان 9,000,000=30,000*300
مبلغ اجاره در یک چهارم ضرب می شود.
 
تومان 2,250,000=0.25*9,000,000
   تومان 2,452,500 = 9% + 2,250,000
 
حق کمیسیون در 9% مالیات ضرب و حاصل آن با حق کمیسیون جمع می شود که مبلغ 500,452,2 تومان سهمی است که موجر و مستاجر به بنگاه پرداخت می کنند و همچنین این مبلغ هر ساله برای تمدید رهن و اجاره از طرفین گرفته می شود که این حق الزحمه در سامانه متراژ با 10% تخفیف در قیمت اتحادیه مبلغ 250,207,2 تومان می باشد و برای تمدید سالانه این تخفیف بصورت پلکانی افزایش می یابد، بطوری که تمدید برای سال اول 50%، سال دوم به میزان 60%، و سال سوم به بعد 70% افزایش می یابد.
قابل ذکر است درصورتی که طرفین معامله "خریدار و فروشنده" یا "موجر و مستاجر" بدون کمک مشاورین متراژ به توافق برسند و قرارداد خود را در سامانه صدور قرارداد Metraj.co ثبت کنند، به میزان 40% تخفیف کمیسیون برایشان لحاظ می شود و تخفیف های پلکانی برای تمدید نیز لحاظ می گردد.

دیدگاه شما

دیدگاه شما بعد از تایید نمایش داده خواهد شد.